Programska oprema

Za kompletno vzpostavitev sistema za registracijo delovnega časa vam v podjetju eHarmonija d.o.o., poleg naših registrirnikov ponujamo tri možnosti uporabe programske opreme:

Desktop programska oprema

Desktop programska oprema je že v osnovi priložena vsem našim registrirnikom. Ta verzija popolnoma zadošča za enostavnejše uporabnike. Nastavijo se osnovni parametri delovanja sistema. Iz sistema dobimo osnovne podatke, kot so prisotnost, odsotnost po kategorijah dogodkov, izpisi na tiskalnik in podobno.

Spletna programska oprema (polna)

Spletna verzija programske opreme je nadgradnja desktop verzije. Razširja jo z dodatnimi funkcionalnostmi, ki jih desktop verzija ne podpira. Namenjena je večjim in zahtevnejšim uporabnikom, ki potrebujejo dodatne funkcionalnosti predvsem glede urnikov, tipov odsotnosti in dostopnosti do aplikacije. Ta verzija pokriva tudi zahteve proizvodnih podjetij.

Spletna programska oprema (polna) - najem

Ta opcija ponuja najem spletne strežniške programske opreme. Lokalno pri stranki se instalira samo naprava za registracijo in manjši kos programske opreme za pošiljanje podatkov na server, vse ostalo pa teče na naših strežnikih. Najem programske opreme razširja že tako širok nabor opcij spletne programske opreme z neomejenim dostopom (kdorkoli od koderkoli) in poenostavlja računalniško strukturo pri stranki (ne potrebujete lastnih strežnikov in podobno).

Programska oprema se najame in ne zakupi.

Primerjava verzij programske opreme

Opis funkcionalnosti programa

Desktop
verzija

Spletna
verzija

Spletna
verzija-najem

Ažuriranje osnovnih podatkov (oddelki, zaposleni, uporabniški dogodki kot so letni dopust, bolniška in podobno)

Ažuriranje šifrantov (urniki, izmene, urejanje izmen, uporabniki aplikacije, prazniki)

Delo s strojno opremo: nastavljanje registrirnikov, izmenjava podatkov med registrirniki in bazo podatkov

Ročni vnos registracij (prihodi, odhodi, privatni izhodi…)

Ročni vnos ostalih odsotnosti (bolniška odsotnost, letni dopust…)

Ažuriranje začetnega stanja ur

Pregled mesečnih opravljenih ur glede na urnike zaposlenih

Analitični izpisi za posameznega delavca

Kumulativni izpisi za posameznega delavca in skupino

Možnost izvoza podatkov

Možnost vpogleda v opravljene ure preko lokalne mreže za vsakega delavca in vodjo skupine

Možnost vpogleda v opravljene ure preko spleta za vsakega delavca in vodjo skupine

Vpis šifrantov kategorij dela (dopoldansko delo, popoldansko, nočno, praznično)

Izpisi opravljenih ur po kategirijah dela za skupino v obdobju

Spreminjanje gesla za spletni dostop za uporabnike in administratorje

Naknadna obdelava zbranih podatkov po določenih pravilih (evidentiranje malic, delo izven urnika)

Izpis salda ur na registrirnikih v trenutku registracije

Avtomatsko pridobivanje novejših verzij programa

Arhiviranje podatkov

Zaščiten dostop do podatkov (128 bitno šifriranje)

 

Oglejte si tudi: