Biometrična identifikacija

Biometrična identifikacija
Biometrična identifikacija postaja vse bolj pomembna in čedalje bolj razširjena. Prepoznavanje prstnih odtisov je zaenkrat najbolj uveljavljena tehnologija, ki povsem odpravi potrebo po karticah, lahko pa jo izkoristimo kot dodatni varnostni element za preprečevanje "posojanja" kartic.
Pomemben dejavnik pri zagotavljanju varnosti je identifikacija osebe ali pa preverjanje, če je oseba res ta, za katero se izdaja. Preverjanje mora biti zanesljivo, hitro in za primerno ceno. V preteklosti je tovrstno preverjanje temeljilo na varnostnih karticah, obeskih, geslih, PIN kodah podpisih ali celo na prepoznavanju osebe s strani varnostnika ali vratarja. Vsi ti načini so glede na zahteve v modernem svetu postali nezanesljivi in zelo omejeni. Prihodnost je na strani biometrije!
Biometrija nudi enostavno, zanesljivo in cenovno ugodno rešitev pri preverjanju identitete uporabnikov, ki jo lahko uporabimo tudi v nenadzorovanih in oddaljenih področjih. Biometrični način identifikacije posameznika pomeni individualno obravnavanje človekovih fizičnih lastnosti ali značilnosti obnašanja in zajem ter shranjevanje tega vzorca (imenovan tudi živi vzorec) v standardni podatkovni obliki. Ta vzorec se v postopku identifikacije primerja z vzorcem (imenovan tudi shranjeni vzorec ali podpis), ki temelji na istih značilnostih in je shranjen v varnostnem sistemu. Primerjava obeh vzorcev potrdi ali zavrže identiteto posameznika.
Dolgoletne raziskave in izkušnje nam kažejo, da so prstni odtisi trenutno najzanesljivejši način preverjanja identitete oseb. Večina današnjih biometričnih sistemov temelji na prepoznavanju prstnih odtisov.

Varnost podatkov
Tehnologija, ki jo uporabljamo, ima to lastnost, da se posnetki prstnih odtisov nikjer ne shranjujejo oz. ne zbirajo, tako da je njena uporaba v skladu z zakonodajo. Elektronski zajem slik in algoritmi za razpoznavanje vzorcev, so danes dovolj razviti, da vzorec prstnega odtisa avtomatsko obdelajo in shranijo.
Sistem že na odjemnem mestu (čitalcu) prstni vzorec matematično obdela in ga pretvori v niz podatkov ali parametrov. Iz teh podatkov ni več mogoče rekonstruirati prstnega odtisa in je uporaben le za primerjanje z na enak način zajetimi podatkovnimi vzorci znotraj istega sistema. Na ta način sistem ne shranjuje in ne uporablja nobenih osebnih podatkov, s čemer se izognemo problemom, ki so s tem povezani.

Registracija in primerjanje
Najprej je potrebno registrirati prstne odtise oseb. Registracija je sestavljena iz zajema in shranjevanja vzorčnega prstnega odtisa določene osebe. Postopek je potrebno opraviti v ustrezno varovanem okolju. Odvzet prstni odtis ali zbir izvlečka podatkov o prstnem odtisu, se imenuje predloga (tudi registrirana predloga) osebe. Med delovanjem sistema, čitalci prstnih odtisov, podatke ali vzorce (tudi vzorčena predloga) zajemajo in obdelujejo tako kot med registracijo. Programska oprema vzorec primerja s predlogo ali s predlogami. Če sta skladna, je s tem potrjena istovetnost (identifikacija) osebe. (če vzorec primerjamo z eno predlogo, npr. pri potrditvi istovetnosti uporabnika pametne kartice, se proces imenuje avtentifikacija ali ugotavljanje pristnosti).