Spletna programska oprema - najem

Prednosti najema programske opreme

 • Začetna finančna investicija v SW je pri najemu neprimerljivo manjša od enkratnega nakupa in finančno veliko bolj atraktivna.
 • Delovanje programske opreme se izvaja na naših strežnikih, zato je investicija v vašo računalniško strojno in programsko opremo ter visoko usposobljene administratorje nižja.
 • Odpade vaša skrb za tekoče in nemoteno delovanje strežniške programske in strojne opreme.
 • Varnost delovanja SW je na najvišjem nivoju, saj naši strežniki delujejo v Mirroring RAID 1 načinu (shranjevanje podatkov poteka vzporedno duplicirano na dveh diskovnih poljih).
 • Odpade vaša skrb za arhiviranje podatkov, saj za to poskrbimo mi v skladu z predpisi European Union Data Protection Act in Safe Harbour Act.
 • Dostopnost do vaših podatkov nima omejitve, saj lahko do njih dostopate iz katerega koli računalnika (preko spletnega brskljalnika Internet Explorer verzija 8.0.6001.18702 ali novejšega ali spletnega brskljalnika Mozilla Firefox verzija 3.6.12 ali novejšega), ki ima dostop do svetovnega spleta.
 • Popravki morebitnih skritih programskih napak so takoj na voljo vsem strankam in ni potreben obisk programerja na lokaciji uporabnika.

 

Cena mesečnega najema

Znesek mesečnega najema za uporabo Spletno strežniške programske opreme se izračunava po sledeči formuli:

ZMN= FMN+(ŠD*LD)

ZMN = znesek mesečnega najema
FMN = fiksna mesečna najemnina
ŠD = število delavcev v bazi na zadnji dan v mesecu ob 24.00
LD = cena licence na delavca

Cena posamičnih faktorjev pri izračunu ZMN je:
FMN = 30,00 €
LD = 1,00 €

Pri prvem mesečnem najemu se novemu naročniku zaračuna še priključnina v enkratnem znesku 100,00 €.

V primeru, da naročnik v najemnem razmerju ni ves mesec, se višina najema preračuna glede na sorazmerni delež najemnih dni v mesecu.

 Primer izračuna cene mesečnega najema za podjetje s 100-timi delavci:

ZMN= 30€+(100x1€)= 130€

Temu znesku je potrebno dodati še DDV.

 

Naročnik mora poskrbeti za:

 • zanesljiv dostop do svetovnega spleta (priporočljivo vsaj 1Mbit hitrost povezave)
 • primeren računalnik, kjer bo nameščen program za posredovanje registracij (priporočljivo novejši z Windows XP in zadnjo verzijo SP, Pentium IV, 2GHz,  vsaj 256 Mb RAM, 200 MB prostora na trdem disku, mrežni adapter 10/100, Office 2003)
 • da njegova računalniška oprema ni okužena z virusi
 • nameščen spletni brskljalnik Internet Explorer verzija 8.0.6001.18702 ali novejši ali spletni brskljalnik Mozilla Firefox verzija 3.6.12 ali novejši (povsod od koder želi stranka dostopati do podatkov)
 • delavca, ki ga izvajalec vpelje v sistem registracije delovnega časa
 • primeren dostop do informacijske opreme, da lahko izvajalec instalira programsko opremo