Spletna programska oprema

Spletna programska oprema

Spletna rešitev sistema je namenjena zahtevnim uporabnikom računalniške registracije delovne prisotnosti in obračuna delovnega časa. Ta izvedba deluje kot vsebinska nadgradnja osnovne – desktop – izvedbe tega sistema.
Za optimalno delovanje spletne izvedbe uporabniške rešitve ARS-RPS priporočamo njeno namestitev na ločen strežniški računalnik. Njegove minimalne zmogljivosti so seveda odvisne predvsem od števila zaposlenih vključenih v sistem, od zahtevanega števila sočasnih administratorjev spletne rešitve in od pričakovane odzivnosti sistema. Zato priporočamo uporabo zmogljivejše strežniške sistemske programske opreme: operacijski sistem Windows 2003 ali novejše izvedbe ter relacijsko podatkovno bazo MS SQL Server 2000 ali MS SQL Server 2005.
Licenciranje spletne programske opreme je na voljo v blokih glede na zahtevano število uporabnikov te rešitve. S tem je namreč zagotovljena optimalna učinkovitost izvajanje te rešitve in njena prilagoditev ključnim uporabniškim parametrom: kot so število zaposlenih, število administratorjev, število zaposlenih z dostopom do aplikacije in podobno. Konfiguracijo rešitve je torej mogoče spreminjati – razširjati ali zmanjševati - v skladu s potrebami podjetja.

Zgradba spletne rešitve

Programsko opremo spletne rešitve ARS-RPS sestavljajo štirje moduli, ki vsi skupaj nadgradijo osnovno - namizno - izvedbo sistem ARS – RP, in sicer:
- modul za sprotno komunikacijo z registrirnimi napravami
- modul za dnevno obdelavo podatkov
- spletna aplikacija za zaposlene
- spletna aplikacija za administratorje
Vsi štirje moduli spletne rešitve (in seveda tudi osnovna izvedba rešitve) uporabljajo skupne podatke v isti podatkovni bazi.

Zmožnosti spletne rešitve

Spletna izvedba računalniške registracije prisotnosti in obračuna delovnega časa kot nadgradnja osnovne – avtonomne oziroma namizne – izvedbe zagotovi uporabniku širok nabor dodatnih funkcionalnih in tehničnih zmožnosti, ki tehtno razširja funkcionalnosti namizne verzije. Nove zmožnosti vključujejo:

- komunikacijo med registrirniki in podatkovno bazo v realnem času (vsaka registracija je že naslednjo sekundo zapisana v podatkovno bazo na strežniku in takoj dostopna administratorjem v vpogledih na izvajanje registracij v realnem času);

- sproten izpis salda na registrirniku (takoj po registraciji prihodov oziroma izhodov vidijo uporabniki svoj tekoči saldo delovnega časa na zaslonu registrirnika);

- vsakemu zaposlenemu je omogočen pregled njegovih lastnih podatkov (dostopje zaščiten z uporabniškim imenom in geslom):
- začetni saldo na določen dan
- registracije vseh prihodov in odhodov
- vsi ročno vneseni dogodki(bolniška, dopust...)
- za vsak dan dnevni saldo
- prikaz skupnega salda
- spreminjanje gesla za dostop

- dodatne zmožnosti za administratorje:
- pregled trenutno prisotnih/odsotnih
- pregled in urejanje vseh dogodkov za zaposlenega
- vnos začetnega salda na določen dan
- spreminjanje gesla za dostop
- izpisi podatkov za skupine
- izvozi podatkov v excel in PDF

- obračunavanje večizmenskega delovnega časa izven urnikov:
- dopoldansko delo,
- popoldansko delo,
- sobotno in/ali nedeljsko delo,
- praznično delo
- možnost uporabe različnih dodatnih urnikov v podjetju

- različne vrste urnikov:
- drseč urnik(primeren za režijo)
- fiksni urnik(primeren za proizvodnjo)
- redni urnik(urnih z znanimi dnevi obveze)
- avtomatski urnik (avtomatsko prilagajanje dejanski dnevni realizaciji)
- urnik z preddefiniranimi dnevi obveze (fiksno izbrani dnevi z avtomatsko prisotnostjo)
- urnik za obvezo med tednom
- urnik za obvezo med vikendi

- obračunavanje malic:
- definiranje na nivoju urnika
- določijo se parametri obračunavanja (časovno obdobje koriščenja, skupna dolžina malice)
- možnih je več odhodov na malico(evidentiranje odhodov na kajenje)
- kumulativa malic se obračunava v skladu z zakonodajo(nič, ena ali dve malici na dan)

- obračunavanje prevozov na delo:
- kumulativa prevozov na delo se obračunava v skladu z zakonodajo


Nekateri primeri izpisov

- spremljanje registracij v realnem času:
  2

- analitični pregled registracij za posameznega delavca:
  4

- izpis malic in prevozov na delo:
 6

- vodenje evidence porabljenega in razpoložljivega dopusta:
  8

- izpis evidence dela v Excelu:
 10

- izpis opravljenih ur po kategorijah:
 12
- zbirni mesečni pregled oddelka:
  14

- komprimiran pregled realizacije:
  16

- izpis mesečnih saldov posameznega delavca:
 18