Kontrola dostopa

Wiegand - modularni sistem za registracijo delovnega časa in nadzor pristopa

Če želimo imeti varovano okolje, lahko za varnost poskrbimo sami brez osebnega varovanja ali varnostne službe. To lahko storimo s pomočjo sodobne tehnologije s kontrolo dostopa. Sistem za kontrolo dostopa se razvija in dopolnjuje s potrebami in novimi tehnologijami, zato je sistem vedno sodoben in nikoli ne zastara.
Sistem se po želji konfigurira: Od posameznih vrat do objektov do več 100 vrat.

Sistem kontrole dostopa uporablja za avtentikacijo brezkontaktne kartice ali čitalce prstnih odtisov. Kartice lahko delujejo po različnih standardih ID CARD, MIFARE, TEMIC. Elektronika v kartici poskrbi za prenos informacij med kartico in čitalcem. Je zelo enostavna za uporabo, saj kartico le približate čitalcu. Namesto kartic se lahko uporabljajo tudi obeski za ključe v različnih barvah in oblikah.
Sistem omogoča izbiro med kontrolo prisotnosti in/ali sistem kontrole dostopa. Podpira različne urnike, prepozna do 20.000 uporabnikov in hrani do 100.000 transakcij.
Osnovna shema sistema prikazuje vezavo in uporabo dodatnih modulov v integriran sistem kot celoto.

_HIP_W1.jpg

Pregled funkcionalnosti priložene programske opreme

Wiegand sistem nam omogoča kontrolo dostopa in pregled prisotnosti uporabnikov. Kontrola dostopa nam omogoča nadzor in kontrolo vrat; kateri uporabnik ima pravico odpreti določena vrata. Pregled prisotnosti pa je spremljanje prisotnosti zaposlenih; kdaj je bil uporabnik prisoten oziroma kdaj je bil odsoten.
Sistem lahko deluje avtonomno ali pa sporoča informacije na nadzorni sistem v realnem času.
Sam sistem lahko prepozna 20.000 uporabnikov. Vsak krmilnik si lahko zapomni do 100.000 transakcij.


Oglejte si tabelo s tehničnimi lastnostmi Wieganda

Brezkontakten čitalec kartic in čitalec prstnih odtisov

Na modul Wiegand se kot čitalci kartic priključijo zunanji čitalci, ki delujejo po standardu MIFARE, TEMIC ali ID CARD. Obstajajo posebne izvedbe čitalcev za notranjo in zunanjo uporabo. Po želji se lahko dobavijo visoko kvalitetni čitalci ameriškega proizvajalca HID.

Ponujeni so čitalci kartic z naslednjimi lastnostmi:

 • Wiegand standard priključitve na komunikacijski modul
 • Bralni doseg od 10 cm do 100 cm
 • Barvne LED diode in zvočni signal glede na različne tipe čitalcev za signalizacijo uspešnosti/neuspešnosti branja ter prikaz napajanja
 • Napajanje 12 V
 • Nominalni tok 100 mA
 • Delovna frekvenca 125 KHz, 13 GHz
 • V sistem se lahko povežejo različni čitalci prstnih odtisov

Programska oprema

Management Access V6.3 je programska oprema, ki zagotavlja komunikacijo z krmilno enoto in neposredno z čitalci kartic in ostalih komponent sistema »Wiegand«.
V poljubnem času lahko spreminjate nastavitve dostopa in nazdora.

Pogoji delovanja

 • Deluje na operacijskem sistemu MS Windows 2000/XP/2003
 • Opcijsko mora biti nameščena podatkovna baza MS SQL na ustreznem strežniku.
 • Računalniška oprema ne potrebuje posebnih zahtev, le komunikacija mora biti vzpostavljena preko TCP/IP (10/100 Mbit) ali RS232/RS485 vmesnika
 • Nameščen .Net framework 1.1 na delovne postaje

Glavne lastnosti programske opreme

 • Vsaka kartica ima svojo identifikacijsko številko, ki jo nastavi proizvajalec. Opcijsko se lahko uporabljajo čitalci drugih proizvajalcev (npr. HID), v tem primeru je potrebno kartico dodatno inicializirati.
 • Kartico se dodeli uporabniku in se zavede v sistem. Določimo lahko različne atribute: recimo ali spremljamo pregled prisotnosti za tega uporabnika, datum aktivacije kartice oziroma deaktivacije, izguba kartice itd.
 • Kartice oziroma uporabnike lahko združimo v skupine oziroma naredimo organizacijsko strukturo podjetja zaradi preglednosti.
 • Na krmilne enote priključimo čitalce in električne klučavnice, ki jih krmilimo. V programu so te ključavnice in čitalci predstavljeni kot vrata (slika). Vrata so urejena po skupinah oziroma krmilnikih. Krmilnikov je lahko več zato je kombinacija šifre krmilika in šifre vrat zelo pomembna. Takoimenovana vrata lahko odpiramo, zapiramo, določimo čas ko so lahko odprta, zaprta, nadziramo tekoče dogajanje on-line.
 • Seveda pa je potrebno čitalcem kartic definirati kateri uporabnik ima na določenih vratih pravico dostopa in ob kateri uri. To nam prav enostavno omogoča programska oprema.
 • Na podlagi prejetih podatkov iz registrirnikov lahko pregledujemo podatke z pomočjo vgrajenih poročil oz. reportov.
 • Kontrola prisotnosti je prav tako ena izmed opcij programske opreme. Nastavite lahko različne časovne okvirje oziroma urnike dostopa, omejitve dostopa itd in jih dodelite uporabnikom. Vpisujete lahko praznike, izhode. Na koncu pa lahko izpišete poročila prisotnosti.
 • Omogočen izvoz poročil v Excel.
 • Specialne funkcijske nastavitve kateri operater lahko opravlja določeno funkcijo v programu.
 • Dnevnik sprememb funkcionalnosti.
 • Podatkovna baza je odprta in omogoča dostop z zunanjimi aplikacijami.